Service group: Kultur

Aktiva Vanda: Eftermiddagsklubbar i bildkonst för skolelever

Innehållssida

Under varumärket Finlandsmodellen för hobbyverksamhet erbjuder vi eftermiddagsklubbar i bildkonst för skolelever i Vanda i åldern 7–15 år.

Kontaktuppgifter till konstskolan

Innehållssida

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kontoret, lärarna och våra verksamhetsställen.

Bildgalleri

Innehållssida

Se hurdana arbeten våra elever i olika åldrar har skapat på lektionerna.

Terminsavgifter och betalningslättnader

Innehållssida

Läs mer om våra terminsavgifter och betalningslättnader.

Studieväg

Innehållssida

De grundläggande studierna inom bildkonst delas in i studiehelheter efter åldersnivå.

Information till elever

Innehållssida

På den här sidan hittar du mer information om konstskolans verksamhet och svar på vanliga frågor.

Ansök om att få börja studera

Innehållssida

Bekanta dig med våra ansökningsanvisningar. Fler anvisningar finns även på e-tjänsten Eepos ansökningsblankett.

Vanda konstskola

Tjänst

Vanda konstskola erbjuder grundläggande utbildning i bildkonst för barn och ungdomar från 5 till 20 år i Vanda.

Kortkurser

Innehållssida

Välkommen på våra populära och roliga kortkurser.

Ansökan till Vanda Konstskola

Ärendetjänst

Vi använder e-tjänsten Eepos.