Ansök om att få börja studera

Etiketter

KulturBarnfamiljerInvandrareUnga

Bekanta dig med våra ansökningsanvisningar. Fler anvisningar finns även på e-tjänsten Eepos ansökningsblankett. Vi har fem verksamhetsställen på olika håll i Vanda.

Hymyilevä tyttö näyttää työtään kameralle.

Bild: Vanda Konstskola

Allmän ansökningstid

Den allmänna ansökningstiden för terminen som börjar i augusti är 1–30.4. Vårt undervisningsspråk är finska.
Hos oss kan man studera tills man fyller 21 år.
Ansökan om att bli elev görs med en elektronisk blankett 
via e-tjänsten Eepos.

Lediga studieplatser ser du efter verksamhetsställe och grupp på ansökningsblanketten.
Du kan söka till flera grupper med en och samma blankett. Till fullsatta grupper kan man söka till kön.
Observera att det automatiska meddelandet som du får efter att du har skickat in en ansökan ännu inte är en bekräftelse på studieplats.

Vi tar in sökande till grupperna i anmälningsordningen utgående från födelseår.
Om den sökande har anmält sig till en grupp avsedd för äldre, tas ansökan bort.
Den sökande kan söka sig till en grupp för yngre elever än hen själv, varvid orsaken till detta ska anges i rutan för ytterligare information på ansökan.

Som elev anmäler man sig för hela läsåret. Efter höstterminen fortsätter studierna automatiskt på vårterminen, såvida en vårdnadshavare eller en över 18 år gammal elev inte gör en anmälan om att avsluta studierna med blanketten för ändringsanmälan, som finns Eepos. Närmare verksamhetstider för terminen hittar du på sidan Information till elever.

Vi skickar information om urvalsresultatet skriftligen till alla sökande senast i juni. 
I juni skickar vi inloggningsuppgifter till vår e-tjänst Eepos samt den slutgiltiga läsordningen till alla nya antagna elever.

Grundande av grupper och prioritetsordning

Vi grundar grupper endast om det finns tillräckligt med sökande till dem.
Av sökande prioriteras elever som redan studerar och elever som återkommer från ett sabbatsår.

Introduktionstillfällen för nya elever

En ny elev kan kostnadsfritt komma och bekanta sig med studierna två gånger. Om eleven inte vill fortsätta studierna efter de ovan nämnda introduktionstillfällena, måste hen före det tredje introduktionstillfället göra en anmälan om att avsluta studierna med blanketten för ändringsanmälan, som finns i Eepos.

Studiernas framskridande från en nivå till nästa

En inskriven elevs studier kan fortsätta från en termin till nästa fram till 12 års ålder utan separat anmälan. Om eleven vill avsluta sina studier eller hålla ett sabbatsår, måste familjen fylla i en separat blankett för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.
Eleverna väljer sin första verkstad när de fyller 13 år. Verkstadsdeltagarna fyller varje vår i en blankett för fortsättningsanmälan.

Fakturering av terminsavgifter

Vi fakturerar terminsavgifterna under höst- och vårterminerna. Avgifterna varierar efter studiehelheter – se alla priser.

Vanda Konstskola läsordning(pdf, 214.61 KB)

”Mitt barn började i Konstskolan som sjuåring på egen begäran och vill enligt egen utsago fortsätta gå där så länge som möjligt.
Hen har ännu inte en enda gång pratat om att sluta med denna hobby eller att hålla ett sabbatsår. Däremot har hen konstaterat att hen inte kommer att sluta på Konstskolan innan det tvunget slutar, då åldern kommer emot.
När det gäller mitt barn tror jag att tiden på Konstskolan kanske till och med kommer att ha betydelse för hens yrkesval.
Hen trivs med andra ord utomordentligt bra och Konstskolan är en oerhört viktig hobby för hen.”

Konstskolans enkät till vårdnadshavare: Hur upplever du att ditt barn har trivts i konstskolan?

 

Nu när du känner till vår praxis för ansökan, är du säkert även intresserad av att få veta priserna på studierna. De och information om olika betalningslättnader. Om du fortfarande är intresserad av en studieplats, är det bara att fylla i en ansökan!

I väntan på att studierna börjar, kan du kika på vårt bildgalleri och inspireras. Du kan även läsa mer nyttig information för elever .

Om barnet eller den unga ännu inte känner sig entusiastisk över regelbundna konstlektioner, är det ingen fara. Törsten efter att skapa konst kan även släckas på våra kortkurser.