Terminsavgifter och betalningslättnader

Etiketter

KulturBarnfamiljerInvandrareUnga

Läs mer om våra terminsavgifter och betalningslättnader. Terminsavgifterna varierar efter studienivå.

Piirros kerrostalosta pihaympäristöineen.

Bild: Vanda Konstskola.

Terminsavgifter

Studier för mindre barn (5–7 år) Lektionslängd 75 min 175 €
Grundläggande studier (7–9 år) Lektionslängd 90 min 205 €
Grundläggande studier (10–12 år) Lektionslängd 135 min 234 €
De grundläggande studiernas verkstäder (13–14 år) Lektionslängd 135 min 260 €
Fördjupande verkstäder (15–20 år) Lektionslängd 135/180 min 260 €/287 €
Bygg- och arkitekturgrupp på grundläggande studienivå
(7–9 år)
Lektionslängd 90 min 205 €
Bygg- och arkitekturgrupp på grundläggande studienivå
(10–12 år)

Lektionslängd 135 min

234 € 

Handledning och bedömningsavgift för examensarbeten

 

50 €

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Vi skickar fakturan per brevpost på hösten och på våren. Om du vill omvandla fakturan till en e-faktura, som i fortsättningen kommer direkt till din nätbank, finns anvisningarna för det på fakturan.

Eleven ska betala termins- och andra eventuella avgifter senast på fakturans förfallodag, i annat fall går hen miste om sin studieplats.

Anmälan om avbrytande eller avslutande av studier ska göras till skolans kontor genom att fylla i blanketten för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.
Betalda terminsavgifter återbetalas inte till elever som avbryter studierna mitt i terminen eller som inte meddelar att hen ska sluta.

En ny elev kan kostnadsfritt komma och bekanta sig med studierna två gånger.
Om eleven inte vill fortsätta studierna efter de ovan nämnda introduktionstillfällena, måste hen före det tredje introduktionstillfället göra en anmälan om att avsluta studierna med blanketten för ändringsanmälan, som finns i Eepos.

Betalningsvillkor

Om eleven efter de ovan nämnda introduktionstillfällena, före det tredje introduktionstillfället inte gör en anmälan om att avsluta studierna med blanketten för ändringsanmälan, som finns i Eepos, blir ovan nämnda betalningsvillkor bindande.

Betalningslättnader

Vi beviljar betalningslättnader på syskonbasis och utkomstbasis. Samma elev kan inte få båda betalningslättnaderna samtidigt. Beslutet om utkomststöd ska vara giltigt till slutet av september. Vi behandlar inte ansökningar som lämnas in för sent eller som är bristfälliga.
Det lönar sig att ansöka om betalningslättnad först efter att man fått den officiella bekräftelsen på studieplats.

Om du först tittade på våra priser, lönar det sig att härnäst titta närmare på vår studieväg

När du har läst på om strukturen och priserna för studierna och du fortfarande är intresserad, är det bara att skicka in en ansökan. Mer information om ansökningen hittar du här och medan du väntar på att studierna ska börja, kan du kika i bildgalleriet och läsa annan nyttig information om vår verksamhet.

Om barnet eller den unga denna gång vill hoppa över den veckovisa undervisningen, är det ingen fara. Man kan även söka inspiration genom att ta del av våra kortkurser.