Target group: Invånare

Vantaa edistää kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palveluihin sekä toimintaan monin tavoin.

Behandling av personuppgifter opens in new window, links to another website

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt.