Vantaan kuvataidekoulun maksuneuvonta

Asiointipalvelun tyyppi

Neuvonta

Toimistomme palvelee maksuhuojennusten hakemisessa ja oppilasmaksuja koskevissa asioissa puhelimitse ja sähköpostitse suomeksi ja englanniksi lukuvuoden toiminta-aikoina.

Palvelukanavat

Asian käsittelyn eteneminen

Hakija täyttää ja tulostaa verkkosivuillamme olevan maksuhuojennushakemuksen.
Hakemukseen tarvitaan liite.
Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Vantaan kaupungin kirjaamoon verkkosivuillamme annettuun määräaikaan mennessä.
Päätös toimitetaan hakijalle kirjepostina.

Avainsanat

NeuvontaHarrastuksetKuvataideKurssitAsiakasmaksut

Palvelut