Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta vantaalaisille 5−20-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Esittely

Tarjoamme kuvataiteen perusopetusta vantaalaisille 5−20-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Opetuksemme etenee tasolta toiselle noudattaen kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.
Opiskelu on maksullista. Meillä on viisi opetuspistettä eri puolilla Vantaata.
Opettajamme ovat kuvataideopettajia ja visuaalisen alan ammattilaisia.

Annamme ryhmäopetusta suomen kielellä kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Ryhmissä on noin 12-14 oppilasta, varhaisiän ryhmissä vä
hemmän. Varhaisiän- ja perusopintojen ryhmissä on yhden tai kahden ikäluokan oppilaita. Syventävien opintojen ryhmissä ikäjakauma voi olla suurempi.
Meillä voi opiskella 21 ikävuoteen asti.
Vuositunnit jakautuvat 34 opintoviikolle, joista 16 on syyslukukaudella ja 18 kevätlukukaudella.

Opetuksemme jakautuu ikäryhmittäin seuraavasti.
Varhaisiän opinnot 5−6-vuotiaille ja 6−7-vuotiaille.
Perusopinnot 7−12-vuotiaille. Tarjoamme perusopintotasoisesti myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmiä.
Valinnaiset työpajat 13−14-vuotiaille.
Syventävät työpajat 15−20-vuotiaille.
Tarjotut työpajat vaihtelevat hieman vuosittain.

Lisäksi järjestämme lyhytkursseja nuorille ja lapsiperheille viikonloppuisin. Kursseille voi ilmoittautua asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoa opiskelusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista löytyy verkkosivuiltamme.

Palvelun käytön edellytykset

Kouluumme voivat hakea vantaalaiset 5−20-vuotiaat lapset ja nuoret.
Varhaisiän opetukseen voi hakea lapsen täyttäessä 5-vuotta.

Palvelun saatavuus

  • Noudatamme peruskoulujen loma-aikoja.
    Lukuvuosi alkaa pääsääntöisesti syksyllä viikolla 34, ja päättyy keväällä viikoilla 20-21.

Avainsanat

HarrastuksetKuvataideTaideTyöpajatKurssit

Asiointipalvelut

Neuvonta

Vantaan kuvataidekoulun maksuneuvonta

Toimistomme palvelee maksuhuojennusten hakemisessa ja oppilasmaksuja koskevissa asioissa puhelimitse ja sähköpostitse suomeksi ja englanniksi lukuvuoden toiminta-aikoina.

Asian käsittelyn eteneminen

Hakija täyttää ja tulostaa verkkosivuillamme olevan maksuhuojennushakemuksen.
Hakemukseen tarvitaan liite.
Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Vantaan kaupungin kirjaamoon verkkosivuillamme annettuun määräaikaan mennessä.
Päätös toimitetaan hakijalle kirjepostina.

Palvelukanavat

Ilmoittautuminen

Hakeminen Vantaan kuvataidekouluun

Käytössämme on sähköinen eepospalvelu.

Asian käsittelyn eteneminen

Voit hakea meille täyttämällä hakemuksen. Hakemus on auki yleisen hakuajan (huhtikuu) ulkopuolella silloin kun voimme ottaa uusia oppilaita sisään vähintään osaan ryhmistä.
Hakijalle lähetetään sähköpostilla tieto vahvistetusta oppilaspaikasta, sekä aloitusta koskevat ohjeet.

Palvelukanavat

Neuvonta

Hakijaneuvonta Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulun toimisto neuvoo hakemuksen teossa, vastaa opintoihin ja lyhytkursseihin liittyviin kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse suomeksi ja englanniksi lukuvuoden toiminta-aikoina.

Palvelukanavat

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 5 toimipisteessä