Tietoa oppilaalle

Asiasanat

KulttuuriLapsiperheetMaahanmuuttajatNuoret

Tältä sivulta löydät lisätietoa kuvataidekoulun toiminnasta ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Maalaus silmästä.

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu.

Toiminta-ajat ja arkipyhät 2022–2023

  • Syyslukukausi 22.8.-16.12.2022 + arkipyhästä johtuva korvauskerta
  • Syysloma viikolla 42, 17.-21.10.2022
  • Kevätlukukausi 9.1.-19.5.2023 + arkipyhistä johtuvat korvauskerrat
  • Talviloma viikolla 8, 20.-24.2.2023
  • Arkipyhien aattoina tunnit pidetään normaalisti.
  • Arkipyhille sattuvat tunnit pidetään opettajan ilmoittamana päivänä.
  • Arkipyhiä ovat: ti 6.12. itsenäisyyspäivä, pe 7.4. pitkäperjantai, ma 10.4. toinen pääsiäispäivä, ma 1.5. vappu, ja to 18.5. helatorstai.
Kuvataidekoulun lukujärjestys 2022-2023(pdf, 214.61 KB)

Poissaoloista ilmoittaminen

Oppilaiden poissaoloista on hyvä ilmoittaa omalle opettajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tämä on tärkeää etenkin, jos oppilas joutuu olemaan poissa oppitunneilta usean perättäisen kerran ajan.
Oppilaan ja huoltajan on tärkeää pitää yhteystietonsa eepoksessa ajan tasalla.

Jos joudumme perumaan ryhmän oppitunnit useamman kerran lukukauden aikana, korvaamme ne erikseen ilmoitettuina aikoina.

Erityistä tukea tarvitseva oppilas

Kodin ja kuvataidekoulun välinen luottamus ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä oppilaan hyvinvoinnin kannalta. On hyvä kertoa omalle opettajalle tai rehtorille, jos oppilaalla on jokin sellainen diagnoosi, joka on syytä ottaa huomioon opetuksessa.

Taiteen perusopetuksessa tarvitaan keskittymis- ja ryhmätyötaitoja. Jotta oppilas pystyisi täysipainoisesti osallistumaan opetukseen, saattaa vanhemman mukanaolo tunneilla olla välttämätöntä. Ryhmissämme ei ole säännöllisesti käytettävissä kouluavustajaa.

Jatkoilmoittautuminen

Koulussa sisällä olevan oppilaan opinnot voivat jatkua lukuvuodesta toiseen 12 ikävuoteen asti ilman erillistä ilmoittautumista. Perheen on täytettävä erillinen muutosilmoituslomake eepospalvelussa, jos oppilas lopettaa opinnot tai haluaa jäädä välivuodelle.
Oppilaat valitsevat ensimmäisen työpajansa täyttäessään 13-vuotta. Työpajalaiset täyttävät joka kevät jatkoilmoituslomakkeen.

Opintojen keskeyttäminen

Täytä muutosilmoituslomake eepospalvelussa, jos haluat päättää opintosi kesken lukuvuoden.
Oppilas voi pitää yhden kokonaisen lukuvuoden taukoa opintojensa aikana. Tauon voi pitää myös osissa, esim. syyslukukausi 2021 ja kevätlukukausi 2023.

Retket

Opintoretket museoihin, näyttelyihin ja muihin vastaaviin kohteisiin ovat osa opetussuunnitelmaa. Osallistuminen on tärkeää, koska retkien antia käsitellään oppitunneilla.
Retket pyritään pääsääntöisesti järjestämään oppituntien aikana. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen tehdä retki eri aikana.

Oppilastyöt

Lukuvuoden aikana valmistuneet työt annetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa.
Poikkeuksena ovat koulun suuret juhlavuosinäyttelyt, jolloin oppilastöitä ei välttämättä anneta pois syys tai -kevätlukukauden lopussa.
Säilytämme noutamatta jääneitä töitä kahden viikon ajan lukukauden päättymisen jälkeen.

Järjestämme oppilastyönäyttelyitä sekä käytämme kuvia oppilastöistä omissa julkaisuissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.
Voimme ottaa kuvia myös työskentelytilanteista.

Tarvitsemme oppilaan ja huoltajan suostumuksen oppilaan nimen, kuvan tai teoskuvien julkaisemiseen. Kysymme lupaa ilmoittautumisen yhteydessä eepospalvelussa. Oppilas tai huoltaja voi käydä omissa tiedoissaan muuttamassa valintoja koska tahansa.

Avoimet ovet

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan lapsensa työskentelyä.
Vierailusta on hyvä sopia etukäteen oman opettajan kanssa.

Järjestyssäännöt

Oppitunnit
Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti.
Mikäli oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä opettajalle. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on peräkkäin kolme, selvittääkseen poissaolojen syyn. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa takia. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet esim. arkipyhän tai koulun toiminnan takia. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

Opetusvälineet ja -tilat
Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

Oppilastyöt
Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä mm. arviointia varten. Kuvataidekoulu ei ole vastuussa noutamatta jääneistä töistä. Oppilastöitä säilytetään kaksi viikkoa lukukauden päättymisen jälkeen.
Kuvataidekoulu voi käyttää oppilastöitä ja kuvia oppilastöistä näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, internet-kotisivulla, tiedotusvälineissä, tiedotteissa, esitteissä tai julkaisuissa.

Opintoja koskevat ilmoitukset
Keväällä oppilaan on ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä.

Kurinpito
Oppilaan tulee noudattaa järjestyssääntöjä ja opettajien ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Jatkuvaan häirintään tai muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen syyllistyvä oppilas voidaan erottaa kuvataidekoulusta. Kiusaamisen suhteen Vantaan kuvataidekoulussa on nollatoleranssi. Oppilaan rikkoessa koulun järjestyssääntöjä tai muuten häiritessä opetusta tai toisia oppilaita menetellään seuraavasti:
1. Keskustelut oppilaan, oppilaan vanhempien ja opettajien kesken.
2. Asian käsittely kuvataidekoulun johtotiimissä, joka päättää jatkotoimista esim. koulusta erottamisesta.