Hakeminen Vantaan kuvataidekouluun

Asiointipalvelun tyyppi

Ilmoittautuminen

Käytössämme on sähköinen eepospalvelu.

Palvelukanavat

Asian käsittelyn eteneminen

Voit hakea meille täyttämällä hakemuksen. Hakemus on auki yleisen hakuajan (huhtikuu) ulkopuolella silloin kun voimme ottaa uusia oppilaita sisään vähintään osaan ryhmistä.
Hakijalle lähetetään sähköpostilla tieto vahvistetusta oppilaspaikasta, sekä aloitusta koskevat ohjeet.

Avainsanat

HarrastuksetKuvataideKurssitTaide

Palvelut